niedz.. lip 3rd, 2022

Cerkiew

Gładyszów, Cerkiew greckokatolicka p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego

Loading…

Gładyszów, Cerkiew greckokatolicka p.w. Wniebowstąpienia Pańskiego.

Loading…

Cerkiew Zaśnięcia Bogurodzicy w Klimkówce.

Loading…

Dawna cerkiew p.w. śś. Kosmy i Damiana, Wojkowa

Loading…

Cerkiew św. Dymitra w Złockiem.

Loading…

Cerkiew św. Michała Archanioła w Dubnem.

Loading…

Cerkiew św. Michała Archanioła w Dubnem.

Loading…

Cerkiew św. Michała Archanioła w Dubnem, wiosna.

Loading…